Soutěž o nejlepší vnitrozemský serfový video roku 2020

vracíme zpět vaší důvěru

V roce 2018 jste nám svými hlasy pomohli vyhrát 250 000 Kč v soutěži UžVím od České spořitelny. Díky těmhle penězům vznikl film Kde poušť potkává oceán, se kterým jsme si nejenom užili spoustu srandy, ale zároveň nás hrozně naučil a otevřel nám další dveře. 

Zároveň se nám zdá, že u nás už skoro vůbec nevznikají krátký serfový videa a přijde nám to jako hrozná škoda. A tak jsme se rozhodli vzít 10 000 Kč, který nám zbyly z produkce našeho filmu a dát je někomu, kdo udělá nejlepší letošní vnitrozemský serfový video. 

Děkujeme a těšíme se na vaše příspěvky!

Termín pro posílání soutěžních příspěvků byl prodloužen do 31.5.2021!

jak se účastnit soutěže?

1. natoč krutý serfový video

Je jedno, jestli ho natočiš v Praze nebo na Bali, téma je "Vnitrozemský serfaři" a jsme zvědaví, jak se s ním popasuješ! Aby to nebylo tak jednoduchý, musí být ve videu vidět naše logo aspoň 3 vteřiny a video musí obsahovat dva z následujících čtyř prvků :

 • čerel (českej barel)
 • čér (českej air)
 • čekaut (českej wipe-out)
 • haole shaka (havajský gesto prováděný někým, kdo není původní havajan)

Co přesně si pod těmahle pojmama představíš už necháme na tobě a jsme fakt zvědaví! Video by každopádně mělo být delší než 30 vteřin, ať se do něj všechno vejde, a kratší než 10 minut. Všechno ostatní je na tobě!

2. video nahraj, sdílej a pošli nám

Video nahraj nejpozději do půlnoci 31.5.2021 na Facebook nebo Instagram nebo klidně na obojí, oznáč nás v něm a hoď k němu #vnitrozemskyserfari! Počet reakcí na video, je jedním ze 4 soutěžních kritérií, takže čím dřív video nahraješ, tím větší šanci máš nahnat nějaký body navíc.

Video zároveň nahraj na WeTransfer nebo něco podobnýho a pošli nám ho do konce září na e-mailovou adresu prazskej.serf@gmail.com. A přidej k němu aspoň pět doprovodných fotek a krátkej doprovodnej text. Video nahrajeme na náš YouTube kanál a zveřejníme ho na webový stránce soutěže, ať z tebe uděláme trochu hvězdu ;) 

3. vyhraj 10 000 Kč

Naše čtyřčlenná porota ve složení Véna Píša, Matyáš Menšík, Jakub Michna a Dan Peřina vybere vítěze, kterýmu předá výhru ve výši 10 000 Kč. Vítěze budou kluci vybírat na základě 4 kritérií:

 • celkový počet lajků na sociálních sitích u tvýho videa
 • kreativita při plnění zadání
 • technický provedení
 • celkový dojem z videa

Pro inspiraci se můžeš podívat na videjko, který jsme udělali při našem výletu do Asturias

kompletní Pravidla soutěže "Soutěž o nejlepší vnitrozemský serfový video roku 2020"

Organizátor soutěže

Pražskej serfovej klub, z.s., se sídlem v Praze 5, U Nikolajky 1298/37, PSČ 150 00, IČ 065 06 801 (dále jen "Pořadatel")

Čl. 1 - Obecná ustanovení

 1. Pražskej serfovej klub, z.s., se sídlem v Praze 5, U Nikolajky 1298/37, PSČ 150 00, IČ 065 06 801 (dále jen "Pořadatel") vyhlašuje Soutěž o nejlepší vnitrozemský serfový video roku 2020
 2. Soutěž probíhá v době od 1.3.2020, 00:00 hod do 31.5.2021, 23:59 hod (Dále jen “Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže. Jakákoli změna bude oznámena všem (i potenciálním) účastníkům soutěže, a to způsobem, jakým byla pravidla vyhlášena.

Čl. 2 - Účast v soutěži

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky (dále jen “Soutěžící“)
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky a dále osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

Čl. 3 - Mechanika soutěže

 1. Soutěžící soutěží se svými soutěžními příspěvky, které sestávají ze (1) soutěžního videa a (2) doprovodných materiálů.
 2. Soutěžní video je video na téma "Vnitrozemský serfaři". Délka videa je minimálně 30 vteřin a maximálně 10 minut. Video musí obsahovat, alespoň dva z následujících čtyř prvků: (1) čerel (českej barel), (2) čér (českej air), (3) čekaut (českej wipeout), (4) haole shaka (havajské gesto provedené někým jiným, než původním havajským obyvatelem). Video musí dále obsahovat jasně viditelné logo spolku Pražskej serfovej klub po dobu alespoň 3 vtěřin (logo ke stažení je přílohou těchto pravidel). Tvůrce videa (“Soutěžící“) plně odpovídá za obsah videa. Pokud na zveřejněném materiálu budou zachyceny osoby, Soutěžící odpovídá za ochranu jejich osobních údajů. Soutěžící se zavazuje nevkládat do soutěže takové video, které by mohlo vést k ohrožování či narušování veřejného pořádku, mravnosti či být v rozporu se zákonem.
 3. Doprovodnými materiály se rozumí alespoň pět doprovodných fotografií a doprovodný text popisující video o délce alespoň 300 znaků.
 4. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže odešle svůj Soutěžní příspěvek prostřednictvím internetového úložiště Pořadateli na e-mailovou adresu prazskej.serf(zavináč)gmail.com a zároveň zveřejní Soutěžní video alespoň jedním z následujících způsobů: (1) Jako příspěvek na sociální síti Facebook, ve kterém označí stránku "Pražskej serfovej klub" a hashtag #vnitrozemskyserfari nebo (2) jako příspěvek na sociální síti Instagram, ve kterém označí uživatele @prazskej_serfovej_klub a hashtag #vnitrozemskyserfari
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo video sdílet na svých sociálních sítích s podmínkou označení profilu Soutěžícího. Pořadatel si dále vyhrazuje právo nahrát Soutěžní videa na svůj YouTube kanál a zveřejnit je spolu s Doprovodnými materiály na internetových stránkách www.prazskejserf.cz. Pořadatel si dále vyhrazuje právo použít části Soutěžních videí a Doprovodné materiály pro propagaci soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo promítat Soutěžní video v rámci Slavnostního vyhlášení vítězů.
 6. Výherce bude vybrán porotou určenou Pořadatelem soutěže a to na základě předem daných kritérií, kterými jsou: (1) součet reakcí u Soutěžního videa zveřeněného Soutěžícícm na sociálních sítích (jako reakce se nepočítají komentáře), (2) kreativita při plnění zadání, (3) technické provedení a (4) celkový dojem z videa. 
 7. Výherce získá výhru ve výši 10 000 Kč. Tato výhra mu bude předána v hotovosti při Slavnostním vyhlášení výsledků, které se bude konat v rámci Oslavy 3. narozenin Pražskýho serfovýho klubu v průběhu listopadu (přesné datum Pořadatel včas upřesní). V případě neúčasti výherce bude výhra poukázána na bankovní účet sdělený výhercem.

Všeobecná ustanovení

 1. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžící, kteří nahráli video mimo dobu trvání soutěže.
 2. Pořadatel má právo do soutěže nezařadit videa s nevhodným obsahem a videa nesplňující podle pořadatele zadání video soutěže. Soutěžící je povinen vlastnit autorská práva k videu, které do soutěže poskytuje.
 3. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Osobní údaje

 1. Přihlášením do soutěže soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění, pro účely Soutěže.
 2. Účastník uděluje vyhlašovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.
 3. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.
 4. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení.

Závěrečná ustanovení

 1. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
 2. Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.
 3. Datum vydání Pravidel: 29.2.2020