Zásady zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je PRAŽSKEJ SERFOVEJ KLUB, z.s., se sídlem U Nikolajky 1298/37, 150 00 Praha 5, IČ 065 06 801, zapsaný ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 69240 u Městského soudu v Praze (dále jen „PSK“). 

Tyto informace jsou platné od 25. září 2021.

Jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem

Tvoje osobní údaje zpracováváme hlavně proto, aby ses mohl stát členem našeho klubu a zároveň registrovaným serfařem! Za tímto účelem zpracováváme:

 • jméno a adresu trvalého bydliště, které vyžadujeme v přihlášce;
 • rodné číslo a datum výkonu činnosti, které vyžaduje zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, pro tvoji registraci coby sportovce v rejstříku sportu;
 • e-mail, na který ti zašleme potvrzení o členství a informace o členských schůzích, jakož i dalších aktivitách spolku;
 • platební údaje, pokud chceš být plnohodnotný člen klubu s hlasovacími právy a využívat dalších výhod podle stanov.

Rejstřík sportu je neveřejný. Veřejně přístupné jsou pouze údaje o počtu evidovaných sportovců. Jestliže i přesto nechceš být registrován v rejstříku sportu a chceš být členem pouze PSK, nevyplňuj v přihlášce rodné číslo, ale pouze datum narození

I když nejsi naším členem, můžeš se přihlásit k odběru newsletterů či se zúčastnit našich tréninků či jiných placených akcí, u kterých je třeba se přihlásit přes rezervační systém a zaplatit. 

Jestliže navštívíš naše webové stránky, zpracováváme údaje z cookies a jiných trackovacích technologií za účelem zajištění jejich funkčnosti a zlepšování naší činnosti pomocí analytických nástrojů třetích stran, které nalezneš níže. Zde se spoléháme na náš oprávněný zájem šířit sportovní osvětu.

Jak s údaji pracujeme

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí softwarů, které nám pomáhají při výkonu naší činnosti a bez kterých bychom prakticky nemohli PSK realizovat. Automatizované individuální rozhodování či profilování neprovádíme.

Komu můžeme údaje předat

K zajištění naší iniciativy využíváme nástroje následujících zpracovatelů:

 • Breezy, s.r.o., se sídlem Plzeňská 157, 150 00 Praha 5, Česká republika, za účelem technického zpracování a ukládání dat z našich webových stránek a provozu technického řešení.
 • SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, Česká republika, za účelem e-mailové komunikace.
 • GARVIS Solutions s.r.o., se sídlem Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava, Česká republika, za účelem využívání rezervačního systému reenio.
 • Google Ireland Ltd.(služba Google Analytics), se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, za účelem webové analytiky.
 • Facebook Ireland Ltd. (služba Facebook pixel), 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irsko, za účelem zvýšení konverzí.
 • Národní sportovní agentura, organizační složka státu, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Malá Strana, 11800 Praha 011 za účelem evidence sportovců v Rejstříku sportu

Kde mohou být údaje zpracovávány

Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v Evropské unii. V souladu s právními předpisy můžeme údaje předávat do zemí mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, to ale jen v případě zajištění odpovídajících zabezpečení a dostatečných záruk.

Pro předání využíváme záruk v podobě bezpečné země podle rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, popř. standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých nebo schválených Evropskou komisí.

Jak dlouho máme údaje u sebe

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání tvého členství, popř. do té doby, než se odhlásíš z odběru newsletterů. Bez ohledu na standardní délku doby uchování osobních údajů nás můžeš požádat o výmaz tvých osobních údajů.

Jaká máš práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se na nás můžeš obrátit prostřednictvím e-mailu prazskej.serf@gmail.com a požadovat:

 • Právo na přístup, které ti umožňuje si vyžádat kopii osobních údajů, které o tobě zpracováváme a požadovat bližší informace o zpracování.
 • Právo na opravu v případě, že osobní údaje, které o tobě máme, nejsou aktuální.
 • Právo na výmaz, pokud zanikl účel zpracování nebo se jedná o neoprávněné zpracování.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů, které jsou podle tebe nepřesné nebo nejsou nezbytné.
 • Právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme na základě oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Jestliže pro zpracování nemáme dostatečně přesvědčivý oprávněný důvod, osobní údaje pro daný účel nezpracováváme.
 • Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

Pokud od nás dostáváš e-maily, máš možnost se z nich odhlásit, a to přes odkaz uvedený v takovém sdělení nebo přímou žádostí zaslanou na náš e-mail.

Výše uvedená práva můžeš uplatnit rovněž zasláním žádosti na adresu U Nikolajky 1298/37, 150 00 Praha 5, Česká republika.

Pokud jsou požadavky související s uplatněním tvých práv zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (zejm. pokud se opakují), můžeme tvoji žádost odmítnout.

Jak uplatnit práva

Žádost můžeš podat pouze ty, popřípadě tvůj kamarád zmocněnec. Pokud si nebudeme jistí identitou žadatele, můžeme tě požádat o další informace, abychom si tvoji totožnost ověřili. 

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel tvé údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky. Jestliže tvé žádosti nevyhovíme, vždy své rozhodnutí odůvodníme.

Jaká bezpečnostní opatření uplatňujeme

Za účelem ochrany osobních údajů jsme zavedli následující opatření:

 • Řízení přístupových oprávnění, politika zabezpečení hesel
 • Logování aktivity uživatelů 
 • Zabezpečení zařízení, systémů, sítě, webových stránek
 • Aktualizace SW, patch management
 • Pravidla zpracování osobních údajů a likvidace